Nền tảng điện toán đám mây

Người dùng có thể truy cập nền tảng để học online (trên lớp hoặc từ xa) ở bất cứ thời điểm nào, bất kỳ địa điểm nào. Mô hình cấp license theo tháng giúp nhà trường giảm tải chi phí đầu tư cơ sở hệ thống

 

Màn hình Canvas

Giáo viên có thể biên soạn bài giảng số và nhiều dạng bài tập bằng công cụ cho sẵn. Dễ dàng phân phát tài liệu trực tiếp tới lớp học qua thiết bị đầu cuối.

 

Màn hình quản lý lớp học

Màn hình quan sát cho phép giáo viên theo dõi bài làm của học sinh trong thời gian thực.Giáo viên có thể đánh giá tình hình học tập của cả lớp và học sinh có động lực làm bài hơn

Kho tài liệu phong phú

Kho tài liệu số phong phú (Toán và Khoa học) có thể sử dụng tích hợp để khiến bài giảng trở nên sinh động hơn. Giáo viên có thể dễ dàng chia sẻ bài giảng số với các giáo viên khác trong trường.

Bài kiểm tra trắc nghiệm

Tính năng kiểm tra và thống kê kết quả ngay lập tức giúp giáo viên đánh giá mức độ hiểu bài của học sinh sau mỗi bài học, từ đó có những điều chỉnh sao cho phù hợp.