Quản lý tiến độ lớp học

Màn hình quan sát cho phép giáo viên theo dõi bài làm của học sinh trong thời gian thực giúp giáo viên nắm bắt được mức độ hiểu biết của học sinh

Lớp học chủ động tư duy

Lớp học lấy người làm trung tâm, học sinh sáng tạo ý tưởng chủ động tư duy

Tự động đánh giá bài kiểm tra/bài tập của học sinh

Giáo viên gửi bài kiểm tra/bài tập vào hệ thống, học sinh làm bài xong hệ thống tự động chấm điểm & thống kê kết quả

Tương tác nhóm & thuyết trình

Giải pháp tạo kỹ năng tương tác nhóm và thuyết trình

Đối với học sinh

Chủ động tư duy, nêu ý kiến, tương tác với thầy cô và bạn học ngay trong tiết học theo thời gian thực

 

84% Học sinh thấy nền tảng Smart Edu dễ sử dụng

98% Học sinh muốn sử dụng nền tảng Smart Edu trong các tiết học

93% Học sinh cho rằng tiết học sử dụng Smart Edu thú vị, sôi nổi hơn tiết học truyền thống

84%

98%

93%

Đối với giáo viên

Soạn giảng sinh động, tính thực tiễn cao, gửi bài giảng/bài kiểm tra và quản lý quá trình làm bài của học sinh

 

87% Giáo viên muốn sử dụng nền tảng Smart Edu trong giảng dạy

80% Giáo viên không gặp khó khăn khi soạn bàn trên nền tảng Smart Edu

87% Giáo viên cho rằng tiết học sử dụng Smart Edu đem lại hiệu quả tốt, tích cực tới Học sinh

87%

80%

87%